Quy chế cộng đồng

Cộng Đồng Giá Quá Tốt là cộng đồng doanh nghiệp tự nguyện, do các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng nhằm thúc đẩy truyền thông, kinh doanh về sản phẩm, dịch vụ

quy-che-cong-dong-gia-qua-tot-2
Quy chế Cộng Đồng Giá Quá Tốt

I - ĐỊNH NGHĨA

Cộng Đồng Giá Quá Tốt là cộng đồng doanh nghiệp tự nguyện, do các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng với mục tiêu thúc đẩy: truyền thông, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho từng Doanh nghiệp và Cộng đồng.    

1. Định nghĩa Giá Quá Tốt

Giá Quá Tốt là Dự án “Phát triển cộng đồng tiêu dùng và kinh doanh thông minh” dựa trên nền tảng: Ứng dụng công nghệ mới & sự hợp tác cao của các doanh nghiệp cùng lợi ích.
-  Là cộng đồng kinh doanh thông minh toàn diện do các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng và khai thác. Mỗi thành viên tham gia Giá Quá Tốt đều có trách nhiệm cùng xây dựng Giá Quá Tốt .
- Là tổ chức bảo vệ các Doanh nghiệp và Người tiêu dùng thành viên. Giá Quá Tốt có những tiêu chí và nguyên lý vận hành bởi: Nhà sáng lập, Ban support, Ban quản trị, và các thành viên tham gia.

2. Định nghĩa Cộng đồng Giá Quá Tốt

Là tổ chức kết nối các doanh nghiệp độc quyền, đứng đầu các ngành nghề. Cùng nhau kết nối, truyền thông và bán hàng bằng các giải pháp marketing online, ứng dụng công nghệ trên www.giaquatot.com và offline hàng tháng nhằm đẩy mạnh Thương hiệu, gia tăng doanh số doanh nghiệp.

3. Nguyên lý hoạt động cơ bản

-   Mở rộng và kiểm soát
-   Ứng xử công bằng và tôn trọng
-   Nguyên lý cho trước nhận sau

4. Thành phần Cộng Đồng Giá Quá Tốt

- Ban Quản trị Cộng đồng Giá Quá Tốt
- Ban dự án Giá Quá Tốt
- Các thành viên 
- Cộng đồng người dùng thẻ: Kim cương (master), Thẻ xanh (thẻ đồng thương hiệu).

5. Các kênh kết nối Cộng đồng Giá Quá Tốt

Cộng đồng Giá Quá Tốt kết nối với nhau thông qua:
1. Cộng đồng ban quản trị và thành viên.
2. Website bán hàng xúc tiến thương mại.
3. Tấm thẻ tiêu dùng thông minh đa chức năng, đa liên kết.

II. TỔNG QUAN, VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ TRONG TỔ CHỨC GIÁ QUÁ TỐT 

1. Ban quản trị Cộng Đồng Giá Quá Tốt

- Là các Doanh nghiệp có cùng mục tiêu xây dựng, phát triển Cộng đồng kinh doanh và người tiêu dùng thông minh. Nhằm tăng sức cạnh tranh giúp cho các thành viên phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy truyền thông, nâng cấp và kiểm soát sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
Đây là những người đóng góp ý kiến hoàn thiện Cộng Đồng Giá Quá Tốt  và đưa mục tiêu cụ thể thúc đẩy Cộng Đồng Phát triển.
- Cơ cấu: 9 Thành viên cốt lõi là các Doanh nghiệp am hiểu dự án, cùng định hướng, phát triển với mô hình chiến lược Giá Quá Tốt, và có thể dành thời gian tâm sức để cùng ban support Cộng đồng Giá Quá Tốt thực hiện hoàn thành mọi mục tiêu kế hoạch phát triển Cộng Đồng.
- Cách thức bầu cử Ban quản trị: Dựa trên ứng cử và tiến cử.

2. Ban support

- Là cốt lõi của Giá Quá Tốt, nhiệm vụ thực thi chiến lược và các nhiệm vụ khác của Ban quản trị đặt ra.
- Thành phần tham gia:
Ban công nghệ: đưa ra các giải pháp truyền thông và ứng dụng công nghệ khoa học kĩ thuật vào kinh doanh.
Dịch vụ tổng đài (Call center): dịch vụ hướng dẫn, giải đáp, chăm sóc thành viên và khách hàng, kiểm soát chất lượng dịch vụ thông qua lắng nghe thu thập ý kiến người tiêu dùng, đưa lại báo cáo cho các chủ doanh nghiệp để kịp điều hướng.
Ban thực thi các công việc cụ thể: Chụp ảnh, viết bài...
Ban liên lạc và kết nạp hội viên: Là người có kinh nghiệm và trách nhiệm kết nối các Chủ doanh nghiệp để thực thi các mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể của Ban quản trị và Cộng Đồng Giá Quá Tốt.
Ban chiến lược và kiểm soát: Là người lắng nghe các nhu cầu doanh nghiệp, của thị trường để đưa ra chiến lược phát triển cho Cộng Đồng Giá Quá Tốt trong mỗi giai đoạn. Và đưa ra kế hoạch và biện pháp kiểm soát rủi ro trong quá trình phát triển Cộng Đồng Giá Quá Tốt.

3. Cộng Đồng thành viên Giá Quá Tốt

Là những doanh nghiệp uy tín, chất lượng, độc quyền về ngành nghề, có đủ điều kiện và tuân thủ các quy tắc của Cộng Đồng Giá Quá Tốt.

Quy trình kết nạp thành viên

1-    Ban liên lạc sẽ cùng Ban Quản Trị thẩm định thành viên, sản phẩm và dịch vụ và hướng dẫn nguyên tắc của Cộng đồng.
2-    Làm lễ kết nạp thành viên trong buổi họp gần nhất sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục bằng văn bản.
3-    Những thành viên tích cực ưu tú sẽ được tiến cử vào Ban Quản trị.

Góp ý và hướng dẫn thành viên

- Kiện toàn thái độ, chất lượng sản phẩm dịch vụ mình cung cấp.
- Hướng dẫn cho bộ phận bán hàng và chăm sóc KH của Thành viên để phát hành tối thiểu 100 thẻ đồng thương hiệu (Giá quá tốt – LienVietPostbank – Doanh nghiệp) cho khách hàng trong vòng 01 tháng - Hướng dẫn cho khách hàng các quyền lợi khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong Cộng Đồng Giá Quá Tốt.
- Cùng nhau ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của nhau để giúp nhau tăng doanh số và góp ý kiểm soát chất lượng dịch vụ của nhau.

3.1 Quy chế thành viên

1. Luôn có thái độ tích cực và hỗ trợ với thành viên để: học hỏi phát triển, không được tiêu cực, không nói xấu hoặc làm tổn hại đến bất cứ tổ chức, đơn vị nào trong và ngoài tổ chức. Tích cực nhận diện các thành viên với nhau.
2. Các thành viên cung cấp đúng, đầy đủ giá cả và chất lượng của Doanh nghiệp mình niêm yết và truyền thông ra cộng đồng bên ngoài.
3. Cùng nhau xây dựng, truyền thông để: mở rộng cộng đồng, xúc tiến bán hàng, ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau, cùng kiểm soát chất lượng dịch vụ cho nhau , cùng nhau bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và lợi ích của các Doanh nghiệp.
4. Cơ hội trao cho nhau thấp nhất là: 500.000vnđ/lần.
5. Cam kết Giảm giá chuẩn cho các thành viên trong Cộng đồng, khách hàng dùng thẻ Giá Quá Tốt theo đúng cam kết.
6. Chiết khấu % cho Giá Quá Tốt khi khách hàng dùng thẻ GQT Card thanh toán qua giao dịch máy POS được Ngân hàng LienVietPostbank gửi thống kê Doanh số vào cuối tháng theo đúng % ký cam kết (theo form báo cáo trong kỳ họp hàng tháng).
7. Nội quy cuộc họp định kỳ hàng tháng

-  Đến muộn  phạt 10.000vnđ/ 1phút.
- 03 lần ko đi họp sẽ bị xem xét tư cách thành viên Cộng Đồng, có thể thay thế ngành nghề bằng Doanh nghiệp phù hợp. Số lần Doanh nghiệp không   đi họp sẽ được ban Thư ký công bố trước cuộc họp.
- Nếu chủ Doanh nghiệp bận ko đi họp được, phải cử người chủ chốt của công ty đi họp thay, vai trò từ cấp Trưởng phòng trở lên.
- Không đi họp + không có lý do phạt 300.000vnđ/lần.
- Tất cả các thành viên để điện thoại chế độ rung hoặc im lặng. Chuông Điện thoại kêu phạt: 100.000vnđ/ lần.
- Thành viên nói chuyện riêng phạt: 100.000vnđ/ lần.
- Không mặc đồng phục phạt: 50.000vnđ/lần.
- Không đeo huy hiệu Cộng đồng, phạt 50.000vnđ/lần.
- Được phép ra  ngoài  nghe  điện  thoại (việc gấp) không  quá 5 phút.
Lưu ý: Tất cả các phí phạt trên sẽ được ban MC đọc tên thành viên vi phạm và ban suppost  thu phí  phạt  ngay  tại  chỗ. Tất  cả  sung  vào  Quỹ  Cộng  đồng.

3.2 Số lượng thành viên dự kiến

Tổ chức Cộng Đồng Giá Quá Tốt đạt đủ:  100 thành viên khác nhau về ngành nghề, thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, đáp ứng tiêu chí Cộng Đồng, cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển.

3.3 Phí quảng cáo trên www.giaquatot.com tham gia thành viên

Do ban quản trị, Ban Support và thành viên cùng nhau xây dựng:
- Mức phí thành viên mới quảng cáo độc quyền ngành nghề: 5 triệu/ năm.
- Mức phí duy trì quảng cáo năm thứ 2: 2500.000vnđ/năm 
- Quỹ thành viên ( hiếu hỷ): 1 triệu/năm,  thu làm 2 đợt ( 500.000vnđ/ 6 tháng) sẽ do Ban Support Giá Quá Tốt quản lý và chi tiết báo cáo trong cuộc họp Cộng đồng.

3.4. Hội họp và hoạt động

1. Họp Ban Quản Trị: Họp định kỳ theo tháng hoặc theo thông báo triệu tập họp của Chủ tịch Cộng Đồng, họp tại văn phòng Giá Quá Tốt hoặc văn phòng thành viên ban quản trị.

2. Họp toàn bộ Thành viên: Lịch họp: 1 tháng/lần: lắng nghe báo cáo kết quả kinh doanh thực tế, ý kiến đóng góp từ 03 việc: Truyền thông mở rộng cộng đồng, trao cơ hội kinh doanh, giám sát chất lượng dịch vụ của thành viên để góp ý và cùng nhau hoàn thiện.
Thời gian địa điểm họp: Vào lúc 17h thứ 6 tuần thứ 4 của tháng, tại Cát Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP.

3. Phương pháp Truyền thông

-    Ba bên cùng tham gia: Truyền thông - Bán hàng - kiểm soát gồm: Doanh nghiệp - Giá Quá Tốt - Người tiêu dùng.
-    Ba mũi nhọn truyền thông: online, ofline (Thẻ đồng thương hiệu), sự kiện (họp thành viên và hội nghị bán hàng).
-    Thành viên lưu ý: 
 1. Chất lượng sản phẩm 
 2. Thái độ phục vụ
 3. Giá cả tốt nhất

Thành viên cùng làm

1. Cùng tuyên truyền xây dựng mở rộng Doanh nghiệp và người tiêu dùng thành viên.
2. Cùng kết nối bán hàng.
3. Cùng sử dụng dịch vụ của nhau, hỗ trợ giám sát và nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.5  Các công việc đề xuất cụ thể

- Các Doanh nghiệp cùng treo biển nhận diện điểm trong hệ thống Giá Quá Tốt.
- Các Doanh nghiệp cùng bắt tay xây dựng Cộng đồng, tiến cử thành viên, mời khách trong các cuộc họp định kỳ.
- Phát hành tối thiểu 100 thẻ đồng thương hiệu cho khách hàng trong vòng 1 đến 3  tháng để cùng nhau tạo lập chuỗi danh sách khách hàng trong Cộng đồng Giá Quá Tốt theo mô hình bốn bên cùng có lợi: 
Khách hàng – Giaquatot.com - Lienvietpostbank – Doanh nghiệp
- Chuyên viên của Giá Quá Tốt sẽ đến hỗ trợ và hướng dẫn cho bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng của Doanh nghiệp mở thẻ và tư vấn cho người tiêu dùng biết cách sử dụng các dịch vụ của Cộng Đồng Giá Quá Tốt.
- Thành viên cung cấp Danh sách khách hàng muốn tặng thẻ để chuyên viên Giá Quá Tốt đến tận nơi mở thẻ và hướng dẫn cho khách hàng của Doanh nghiệp.
- Giảm giá cho thành viên trong Cộng đồng, khách hàng của Giá Quá Tốt theo đúng cam kết trên hợp đồng.                              

           Ban quản trị                                                                                                Chủ tịch Cộng Đồng
CỘNG ĐỒNG GIÁ QUÁ TỐT                                                                              NGUYỄN TRUNG TUYẾN
                                                                                                                                                                                             

Đăng ký

5.0 / 1 5 1 đánh giá

Về Cộng Đồng

Cộng Đông Doanh Nghiệp Giá Quá Tốt ra đời dựa trên dựa trên nền tảng thương mại điện tử nhằm mang những sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, giá cả tốt đến với cộng đồng người tiêu dùng thông minh...